Wikipedia i i cytat odnośnie Zjawiska Uhthoffa

leczenie sm interferonem beta
Zjawisko Uhthoffa (ang.
Uhthoff's phenomenon, Uhthoff's sign) ? przejściowe zaburzenia widzenia występujące u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, występujące przy wysiłku fizycznym i wzroście temperatury ciała, a także bez wysiłku, np.
przy gorącej kąpieli.

Opisane po raz pierwszy przez niemieckiego okulistę Wilhelma Uhthoffa w 1890 roku u pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego1.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Uhthoffa

Wzmacnianie pacjenta chorującego na stwardnienie rozsiane

leczenie sm interferonem beta Stwardnienie rozsiane zasadniczo uważane jest za chorobę nieuleczalną.
Jednak powinno być ono stale kontrolowane i leczone w jak największym stopniu.
Jednym z metod takiego leczenia jest leczenie farmakologiczne.
Prowadzone jest ono przy użyciu dostępnych w sprzedaży leków na stwardnienie rozsiane.
Oprócz ich stosowania należy także sięgać po odpowiednią rehabilitację. Może być ona prowadzona zarówno pod okiem fizjoterapeuty, jak i samodzielnie. Dzięki temu rozwój stwardnienia rozsianego będzie mógł być hamowany.
Poza tym osoba chora na stwardnienie rozsiane powinna być stale wzmacniana.
Ważne jest, aby sięgała po polecane przez lekarzy suplementy diety pamiętając, że nie powinny być one nadużywane.

Objawy SM w Wikipedii

SM może wywoływać całą gamę objawów, włączając w to zaburzenia czuciowe (niedoczulica, przeczulica, parestezje), osłabienie siły mięśniowej, kurcze mięśniowe, trudności w poruszaniu się, w koordynacji ruchowej i utrzymaniu równowagi.
Mogą pojawić się również: problemy z mową (tzw.

mowa skandowana przy uszkodzeniach móżdżku), połykaniem (dysfagia), widzeniem (np.

spadek ostrości wzroku, oczopląs, widzenie podwójne), nasilone zmęczenie, ostre lub przewlekłe zespoły bólowe.

Objawy porażenia międzyjądrowego, zwłaszcza u młodego pacjenta i porażenia obustronnego, powinny budzić podejrzenie SM.

Częste są również zaburzenia poznawcze różnego stopnia oraz objawy depresji lub labilnego afektu13.
Ponadto często dochodzi do zaburzeń zwieraczy takich jak nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, zatrzymanie moczu, zaparcia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane.