O mapie do celów projektowych w Wikipedii

geodeta bolesławiec geodeta bolesławiec
Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się: opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracyŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_do_cel%C3%B3w_projektowych

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę można uzyskać kompletując serię niezbędnych dokumentów, które należy złożyć razem z odpowiednim wnioskiem do urzędu miasta lub gminy.
Niezbędnym elementem takiego zestawu dokumentów jest mapa do celów projektowych przygotowywana przez geodetę. Mapa do celów projektowych uwzględnia granice danej działki, jej okolice, obiekty i budynki znajdujące się na działce oraz na terenach przyległych do jej granic.
Mapa do celów projektowych wskazuje również położenie budowanego budynku względem granic działki i stanowi podstawę do pierwszych działań budowlanych.
Bez takiej mapki nie otrzymamy pozwolenia na budowę żadnego budynku na danym terenie.

Pomiary po wykonawcze

Zakończenie, czy też jak kto woli, zamknięcie budowy wymaga wpisów inżyniera prowadzącego budowę - tzw.
kierownika budowy oraz wykonania przez geodetę pomiarów po wykonawczych budynku.
Dopiero po tych ostatnich dokumentach można uznać budowę za zakończoną i wystąpić o zarejestrowanie jej jako budynek użytkowy. Zakończenie budowy to prawdopodobnie ostatnia wizyta geodety na terenie danej nieruchomości, jednak czasami zdarza się np.
podział nieruchomości lub potrzeba jej przebudowania i wtedy również trzeba skorzystać z pomocy geodety, ponieważ wymaga tego prawo i tylko geodeta może dopełnić niektórych formalności związanych z tymi sprawami..
Dodane: 24-12-2016 12:54

Tagi: usługi Bolesławiec budownictwo geodezja geodeta

Widok do druku:

geodeta bolesławiec